Snelheidsboetes: wat zijn de kosten van te hard rijden?

Als je te hard rijdt, loop je het risico om een snelheidsboete te krijgen. Maar wat zijn eigenlijk de kosten van zo’n boete? In dit artikel gaan we dieper in op de hoogte van snelheidsboetes in Nederland.

Hoe worden snelheidsboetes berekend?

De hoogte van een snelheidsboete hangt af van verschillende factoren. Allereerst wordt gekeken naar de snelheid waarmee je hebt gereden. Hoe hoger de snelheidsovertreding, hoe hoger de boete. Daarnaast speelt ook het type weg waarop je hebt gereden een rol. Op snelwegen gelden bijvoorbeeld hogere boetes dan op binnenwegen.

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen lichte en zware snelheidsovertredingen. Bij een lichte overtreding krijg je een boete van maximaal € 95,-. Bij een zware overtreding kan de boete oplopen tot wel € 435,-. Daarnaast kan er bij een zware overtreding ook een rijontzegging worden opgelegd.

Boetes voor snelheidsovertredingen

Hieronder vind je een overzicht van de boetes voor verschillende snelheidsovertredingen (kosten zijn gemiddeld, zie hieronder gedetailleerd):

  • 10 km/u te hard: tot € 84,-
  • 15 km/u te hard: tot € 169,-
  • 20 km/u te hard: € 240,-
  • 25 km/u te hard: € 325,-
  • 30 km/u te hard: € 421,-
  • 35 km/u te hard: Later bepaald door OM
  • 40 km/u te hard: Later bepaald door OM
  • 45 km/u te hard: Later bepaald door OM
  • 50 km/u te hard: Later bepaald door OM
  • Meer dan 50 km/u te hard: Later bepaald door OM, plus rijontzegging

Let op: dit zijn de boetes voor personenauto’s. Voor vrachtwagens en bussen gelden hogere boetes.

Te hard km/uBinnen / 
buiten bebouwde kom
Snelweg
5 km/u€43 / €39€32
6 km/u€53 / €47€39
7 km/u€61 / €56€46
8 km/u€69 / €64€53
9 km/u€79 / €75€60
10 km/u€90 / €84€79
11 km/u€121 / €115€109
12 km/u€132 / €127€119
13 km/u€146 / €139€128
14 km/u€157 / €150€139
15 km/u€169 / €162€150
16 km/u€182 / €173€161
17 km/u€195 / €186€175
18 km/u€210 / €198€188
19 km/u€224 / €214€201
20 km/u€240 / €230€216
21 km/u€257 / €243€231
22 km/u€273 / €258€243
23 km/u€291 / €248€235
24 km/u€306 / €291€273
25 km/u€325 / €308€287
26 km/u€343 / €325€303
27 km/u€365 / €342€318
28 km/u€383 / €360€331
29 km/u€402/ €381€349
30 km/u€421 / €401€368
31 km/u of meerLater bepaald door OM

Als je meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt, kun je een zogenaamde Mulderbeschikking krijgen. Dit is een administratieve boete die kan oplopen tot € 8.200. Daarnaast kan de politie je rijbewijs invorderen en kun je een rijontzegging krijgen.

Verhoogde boetes bij wegwerkzaamheden

Als er wegwerkzaamheden zijn, gelden er vaak verhoogde boetes voor snelheidsovertredingen. Dit heeft te maken met de verhoogde veiligheidsrisico’s voor wegwerkers. De verhoogde boetes kunnen oplopen tot wel € 840,-.

Automatische boetes

Steeds vaker worden snelheidsovertredingen automatisch geconstateerd door middel van flitspalen en trajectcontroles. Dit betekent dat je de boete automatisch thuisgestuurd krijgt, zonder dat er een agent aan te pas komt. De hoogte van deze boetes is gelijk aan de boetes die je zou krijgen als je door een agent wordt staande gehouden.

Recidive

Als je binnen een jaar na een eerdere snelheidsovertreding opnieuw wordt betrapt op te hard rijden, krijg je een hogere boete. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de snelheid waarmee je hebt gereden en de plaats waar je de overtreding hebt begaan.

Als je binnen de bebouwde kom te hard rijdt, krijg je bij recidive een boete van minimaal €60 en maximaal €600. Bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u kan de boete oplopen tot €1200. Buiten de bebouwde kom zijn de boetes hoger. Hier krijg je bij recidive een boete van minimaal €60 en maximaal €600 bij een snelheidsoverschrijding van maximaal 20 km/u. Bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u kan de boete oplopen tot €2000.

Als je op de snelweg te hard rijdt, krijg je bij recidive een boete van minimaal €60 en maximaal €600 bij een snelheidsoverschrijding van maximaal 20 km/u. Bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u kan de boete oplopen tot €2000.

Rijontzegging

Naast een boete kan te hard rijden ook leiden tot een rijontzegging. Dit betekent dat je tijdelijk geen auto mag rijden. De duur van de rijontzegging hangt af van de snelheid waarmee je hebt gereden en de plaats waar je de overtreding hebt begaan.

Als je binnen de bebouwde kom meer dan 50 km/u te hard rijdt, krijg je een rijontzegging van minimaal 2 maanden en maximaal 4 maanden. Buiten de bebouwde kom krijg je een rijontzegging van minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u. Op de snelweg krijg je een rijontzegging van minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 40 km/u.

Wat te doen bij een snelheidsboete?

Als je een snelheidsboete hebt ontvangen, kun je deze betalen of bezwaar maken. Als je de boete betaalt, ben je klaar en hoef je verder niets te doen. Als je bezwaar wilt maken, moet je binnen zes weken na ontvangst van de boete een bezwaarschrift indienen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In het bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de boete. Bijvoorbeeld omdat je niet te hard hebt gereden of omdat de snelheidslimiet niet duidelijk was aangegeven. Het CJIB zal je bezwaarschrift beoordelen en je laten weten of de boete wordt kwijtgescholden of niet.

Conclusie

Te hard rijden kan flink in de papieren lopen. De hoogte van een snelheidsboete hangt af van verschillende factoren, zoals de snelheid waarmee je hebt gereden en het type weg waarop je hebt gereden. Daarnaast gelden er verhoogde boetes bij wegwerkzaamheden en worden snelheidsovertredingen steeds vaker automatisch geconstateerd. Het is dus belangrijk om je aan de snelheidslimieten te houden om hoge boetes te voorkomen.


Geschreven en gecontroleerd door:

Laatst gewijzigd op:

Scroll naar boven