Hoogte boete doorrijden na aanrijding

Hoogte boete doorrijden na aanrijding

Doorrijden na een aanrijding is strafbaar en kan leiden tot hoge boetes. De hoogte van de boete is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de aanrijding en de omstandigheden waarin deze heeft plaatsgevonden.

Wetgeving

Volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994 is het verplicht om na een aanrijding te stoppen en de nodige maatregelen te treffen om de schade te regelen. Het is dus strafbaar om door te rijden na een aanrijding. Dit geldt voor alle weggebruikers, dus zowel automobilisten, fietsers als voetgangers.

Als de dader van de aanrijding doorrijdt, kan hij of zij worden vervolgd voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Dit is een strafbaar feit en kan leiden tot een boete, gevangenisstraf of ontzegging van de rijbevoegdheid.

Hoogte van de boete

De hoogte van de boete voor doorrijden na een aanrijding is afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt de ernst van de aanrijding een rol. Bij een lichte aanrijding zal de boete lager zijn dan bij een ernstige aanrijding waarbij letsel is ontstaan.

Ook de omstandigheden waarin de aanrijding heeft plaatsgevonden zijn van invloed op de hoogte van de boete. Als de dader van de aanrijding bijvoorbeeld onder invloed was van alcohol of drugs, zal de boete hoger zijn dan wanneer dit niet het geval is.

De hoogte van de boete kan variëren van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s. Bij een ernstige aanrijding kan de boete oplopen tot wel € 20.000,-.

Andere straffen

Naast een boete kan doorrijden na een aanrijding ook leiden tot andere straffen. Zo kan de dader van de aanrijding worden veroordeeld tot een gevangenisstraf of ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook kan de dader aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan bij de aanrijding.

Voorkomen van doorrijden na een aanrijding

Doorrijden na een aanrijding kan ernstige gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat dit gebeurt. Als u betrokken bent bij een aanrijding, is het verstandig om altijd te stoppen en de nodige maatregelen te treffen om de schade te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door het uitwisselen van gegevens met de andere partij en het inschakelen van de politie.

Als u getuige bent van een aanrijding waarbij de dader doorrijdt, is het belangrijk om het kenteken van de auto te noteren en dit door te geven aan de politie. Op deze manier kan de dader worden opgespoord en gestraft.

Conclusie

Doorrijden na een aanrijding is strafbaar en kan leiden tot hoge boetes en andere straffen. De hoogte van de boete is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de aanrijding en de omstandigheden waarin deze heeft plaatsgevonden. Het is daarom belangrijk om altijd te stoppen na een aanrijding en de nodige maatregelen te treffen om de schade te regelen.

Scroll naar boven