CJIB Hoogte Boetes: Wat je moet weten over de hoogte van boetes in Nederland

Als je een verkeersovertreding begaat in Nederland, krijg je te maken met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB is verantwoordelijk voor het innen van boetes en straffen voor verschillende soorten overtredingen, waaronder verkeersovertredingen. In dit artikel gaan we dieper in op de hoogte van boetes die het CJIB oplegt en wat je moet weten als je een boete ontvangt.

Wat bepaalt de hoogte van een boete?

De hoogte van een boete wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de ernst van de overtreding en de omstandigheden waarin deze is begaan. Het CJIB hanteert een boetecategorie-indeling, waarbij overtredingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Hoe hoger de categorie, hoe hoger de boete.

Daarnaast houdt het CJIB rekening met de persoonlijke omstandigheden van de overtreder, zoals zijn of haar inkomen en eventuele eerdere overtredingen. Zo kan het zijn dat een boete voor dezelfde overtreding hoger uitvalt voor iemand met een hoger inkomen dan voor iemand met een lager inkomen.

Boetecategorieën

De boetecategorieën van het CJIB zijn als volgt:

  • Categorie 1: lichte overtredingen, zoals fout parkeren of het niet dragen van een gordel. De boete bedraagt maximaal € 95.
  • Categorie 2: matige overtredingen, zoals te hard rijden of door rood licht rijden. De boete bedraagt maximaal € 240.
  • Categorie 3: ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed of gevaarlijk rijgedrag. De boete bedraagt maximaal € 600.
  • Categorie 4: zeer ernstige overtredingen, zoals rijden zonder rijbewijs of vluchten na een ongeval. De boete bedraagt maximaal € 10.000.

Het CJIB kan ook een strafbeschikking opleggen, waarbij de overtreder een geldboete krijgt zonder tussenkomst van de rechter. De hoogte van de geldboete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie en kan oplopen tot € 4.350.

Verhoging van de boete

Als je een boete niet op tijd betaalt, kan het CJIB de boete verhogen. Dit wordt ook wel een verhoging of administratiekosten genoemd. De hoogte van de verhoging is afhankelijk van de hoogte van de oorspronkelijke boete en kan oplopen tot wel € 240.

Daarnaast kan het CJIB de boete verhogen als je binnen een bepaalde periode meerdere keren dezelfde overtreding begaat. Dit wordt ook wel een recidive genoemd. De hoogte van de verhoging is afhankelijk van de categorie van de overtreding en kan oplopen tot wel € 1.200.

Bezwaar maken tegen een boete

Als je het niet eens bent met een boete die je hebt ontvangen, kun je bezwaar maken bij het CJIB. Dit moet binnen zes weken na ontvangst van de boete gebeuren. Het CJIB zal je bezwaar beoordelen en een beslissing nemen. Als het CJIB je bezwaar afwijst, kun je in beroep gaan bij de rechter.

Conclusie

De hoogte van een boete die het CJIB oplegt, wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de ernst van de overtreding en de persoonlijke omstandigheden van de overtreder. Het CJIB hanteert een boetecategorie-indeling, waarbij overtredingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Hoe hoger de categorie, hoe hoger de boete. Als je het niet eens bent met een boete die je hebt ontvangen, kun je bezwaar maken bij het CJIB.

Als je een boete ontvangt, is het belangrijk om deze op tijd te betalen om verhogingen te voorkomen. Daarnaast is het natuurlijk altijd beter om verkeersovertredingen te voorkomen door je aan de verkeersregels te houden. Zo voorkom je niet alleen boetes, maar draag je ook bij aan een veiliger verkeer voor iedereen.

Scroll naar boven